Uvjeti poslovanja

Uvjeti kupovine

„HIDRO-METAL“ , Slavka Kolara 24 , Duga Resa – kupnja preko našeg webshopa www.pumpa.com.hr/webshop

 

UVJETI KUPNJE

 

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama jeHIDRO-METAL“ , Slavka Kolara 24 , Duga Resa,        OIB: 25517989540 , a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV.

 

NARUČIVANJE

 

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskim obrascem ili telefonskim putem. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka će pismenim ili telefonskim putem obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih artikala. Ukoliko kupac nema e-mail adresu, bit će svakako obaviješten telefonskim putem.

 

PLAĆANJE

 

Naručene artikle s troškovima dostave Kupac će Prodavatelju platiti općom uplatnicom, ili pouzećem pri primitku , na osnovi Kupčeve narudžbe.

 

 POTVRDA NARUDŽBE

 

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti e-mailom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje.

 

OTPREMA

 

Otprema robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 1 - 7 radnih dana ovisno o mjestu prebivališta. Ukoliko su proizvodi odmah na raspolaganju isporuka će biti izvršena odmah po primitku narudžbe.

 

Korisnik će o načinu otpreme biti obaviješten u trenutku naručivanja robe (elektronskim ili telefonskim putem ovisno o načinu kupnje za kojega se kupac odluči).

 

Ukoliko roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će kupca obavijestiti (pismenim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 30 dana.

 

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.Naknadne reklamacije ne uvažavamo.

 

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku kod dostavne službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća Prodavatelju.

 

TROŠAK DOSTAVE

 

Trošak dostave je istaknut uz svaki prodajni artikal iz webshopa.

  

ZAMJENA PROIZVODA / POVRAT / REKLAMACIJE
Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

Zamjena reklamiranog proizvoda
Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Prodavatelj se obvezuje reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima (kabelom,priključcima.....). Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Nakon isteka roka od 7 (sedam) dana, reklamacija i popravak mogući su u ovlaštenom servisu.
Prodavatelj će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno kroz obrazac za reklamacije (preuzmite ga ovdje). U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom prodavatelja, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

Otkazivanje ugovora
Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem na pumpe@pumpe.hr. Ugovor se smatra otkazanim kada prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti. 
Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po Odsjeku IV, članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.

Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora. 

Isključenje prava na otkaz ugovora
Kupac nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru (kliknite za PDF):

Rješavanje sporova
U slučaju spora između kupca i prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu. 

KAKO SIGURNO KUPOVATI NA INTERNETU

 

Poštovani posjetitelji, odvojite nekoliko trenutaka i pročitajte upute o kupnji na našoj internet trgovini.

 

Kad uđete na naslovnu stranicu internet trgovine, vidjet ćete jasne, pregledne linkove i opcije koje će vam pomoći prilikom kupnje. Kad se odlučite na kupnju, potrebno je otići na pregled košarice gdje odabirete način plaćanja. Nakon odabranog načina plaćanja ostavljate nam samo najbitnije podatke koji su nam potrebni za obradu narudžbe te isporuku iste.

 

Kupnju ostvarujete tako što kod odabranog proizvoda kliknete na " Dodaj u košaricu " – time se taj proizvod prebacuje u vašu košaricu. Želite li vidjeti što sve imate u košarici, jednostavno kliknete na nju u zaglavlju svake stranice.

 

Plaćanje se može vršiti na nekoliko načina: općom uplatnicom u banci , fini , pošti ili internet bankarstvom, te pouzećem kod preuzimanja robe . Ukoliko plaćate općom uplatnicom ili internet bankarstvom pod poziv na broj potrebno je prepisati broj narudžbe koji ste dobili u e-mailu sa svim podacima o narudžbi te u opis plaćanja vaše prezime. Od izvršenja narudžbe imati ćete 10 radnih dana da ponudu platite jer će se nakon 10 dana neplaćene narudžbe brisati.

 

Imate li kakvih pitanja, molimo Vas javite nam se na e-mail: pumpe@pumpe.hr

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 

Hidro-metal smatra vašu privatnost svojim prioritetom. Pročitajte sljedeće napomene i saznajte više o našoj politici zaštite privatnosti korisnika. Kao posjetitelj naše internet trgovine prihvaćate postupke i mjere zaštite privatnosti navedene u ovoj Zaštiti privatnosti. Internet trgovina vlasništvo je tvrtke Hidro-metala koja je odgovorna za sigurnost kupnje preko interneta i zaštite vaše privatnosti.

 

OSOBNI PODACI

 

Zaštita privatnosti opisuje kako HIDRO-METAL postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Hidro-metal sazna tijekom vašeg korištenja naše internet trgovine. Hidro-metal se obvezuje da će vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju naše internet trgovine, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju. Također ćemo vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih nećemo distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

 

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

 

Posjećivanjem stranice naše internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

 

IZMJENE UVJETA KUPOVINE

 

Hidro-metal zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine bit će objavljena na našim stranicama internet trgovine.

 

PITANJA I SUGESTIJE

 

Imate li kakvih pitanja ili prijedloga, molimo kontaktirajte nas na:
e-mail: pumpe@pumpe.hr
telefon: 091/ 7692881

Powered By OpenCart
Hidro-Metal © 2019